Keep the dream alive - att utmana och utmanas

Sång är den perfekta starten på en konferens, strategidagar, kundevent eller kickoff. 


Sång är både inkluderande och utmanande. Att göra något annorlunda tillsammans får individen att växa och dynamiken i gruppen att öka. "Att utmana och utmanas" är ca 60 minuter då vi aktivt jobbar med sångens positiva förmåga att frigöra kreativiteten.

Teambuilding när den är som bäst.  
 

För mer info: event@soulfulmusic.se