Kören som växtplats - en dag kring musik och teologi.


Vi är många som upplever att musik i kyrkan berör och involverar. Varje vecka samlas hundratusentals sångare till övning och gemenskap i våra kyrkor. Sångerna vi sjunger formar till stor del vår tro och  veckans körövning engagerar både musikaliskt, socialt och andligt.

Om vi ser kören som en av församlingens växtplatser – hur påverkar det rollen som körledare?
Med detta som utgångspunkt vill vi bjuda in kyrkomusiker och körledare samt andra intresserade till en dag
om körens unika möjligheter och om relationen mellan musik, tro och teologi. 

"Kören som växtplats" kan vara en heldag eller kortas till ca 120 minuter i samband med annan fortbildning. 

Hör gärna av dig med frågor till info@soulfulmusic.se 

/Jonas Engström, körledare och föreläsare


(Vid första dagen den 20 oktober 2016 arrangerad av Lund stift medverkade även:)  
Ann-Sofie Gribel, kyrkomusiker och körledare i Värby församling 
Lena Petersson, studierektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, präst och författare 
Staffan Plantin, musikkonsulent Lunds Stift
Peter Sjunnesson, programchef vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, kyrkomusiker