Föreläsning/Workshop

Sång är både inkluderande och utmanande. Att göra något annorlunda tillsammans får individen att växa och dynamiken i gruppen att öka. "Keep the dream alive - Att utmana och utmanas" är ca 60 minuter då vi aktivt jobbar med sångens positiva förmåga att frigöra kreativiteten.

Jonas Engström har med över 20 års erfarenhet lett sångare och körer i nästan alla åldra och storlekar. Från små körer med unga röster och ensembler med hög nivå, till företagskörer och storkörer på upp till 2000 sångare i Sverige, Europa och USA.   

Varje kör, varje tillfälle och varje sångare är unik, därför anpassar vi föreläsningen/workshopen utifrån era önskemål. 

Ny föreläsning/workshop 2023.
"Så förändrar vi världen - en ton i taget". Den svenska körrörelsen växte fram i början av 1900-talet tillsammans med demokrati- och övriga folkrörelser då människor gick samman för att med en gemensam röst gå i takt mot en bättre värld. Vad är den gemensamma sångens bidrag för att verka för tillit, gemenskap och delaktighet i dagens samhälle?        

För mer info: info@soulfulmusic.se