Gospel i församling och gudstjänst

Gospelmusiken, med rötter i Västafrika och slaveriets lidande, föddes i Chicago på 1930-talet. 
Redan 1968 startades Sveriges första gospelkör Joybells och idag finns gospelfestivaler, workshops och hundratals gospelkörer i olika församling runtom i vårt land. Men fortfarande finns det mycket i den afroamerikanska körtraditionen som kan inspriera och berika svenska körer och församlingar.


Kören som växtplats vänder sig till musiker, präster och pedagoger i församling eller kontrakt. Vi samtalar om hur musik i kyrkan berör och involverar. Och om kören som en unik växtplats. Är kören mission, diakoni, undervisning - gudstjänst?   

Gospel i gudstjänsten – mer än musik  vänder sig till musiker och präster i församling eller kontrakt. En dag då vi jobbar med den afroamerikanska gospelkyrkans erfarenhet för att utveckla samspelet mellan musik och förkunnelse. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt.  

Gospeldag för församlingens eller kontraktets körer. Stora som små. En dag då vi jobbar med gospelmusikens unika uttryck och får ta del av gospelmusikens historia och tradition.


Gospelpianokurs där vi med utgångspunkt ifrån några välkända gospelsånger och psalmer går igenom ämnen som basgångar, kompfigurer, rytmiseringar och ackordfärgningar. Att kompa gospel handlar mycket om improvisation och känsla. Men det finns konkreta tips och idéer!


Gospel för Unga. Gospelmusiken har en förmåga att beröra sångare i alla åldrar. Med enkla sånger om tro och hopp övar vi under dagen och avslutar med en konsert eller gudstjänst där hela kroppen och hela församlingen får vara med.