Kören som växtplats.  

Är kören mission, diakoni, undervisning - gudstjänst?


Kören är en plats för både glädje och allvar, kamp och hopp, gemenskap och engagemang. En plats att växa på. Både som sångare och ledare. Med fokus på mötet och den gemensamma sångens kraft river vi murar och bygger broar. Tillsammans. Tusentals sångare samlas ( i vanliga fall) vecka efter vecka i sin kör. Kanske missar vi något om vi bara ser kören som en övning inför eller en väg till något annat. Vad skulle hända om vi mer ser kören som en av församlingens växtplats? Hur skulle det påverka vår sym på kören och körledarens roll?    

Just nu. 2020. Behöver vi komma ihåg att kören är en växtplats på flera plan. Både musikaliskt, andligt och socialt. Självklart är sången och musiken central i en kör. Men kanske är det, just nu, tillfälligt, bättre att satsa på de andra delarna än att kämpa med bleka kopior av gemensam sång. Vi har fortfarande ett uppdrag som körledare även om mötesplatser som gudstjänsten och körövningen har tagits ifrån oss. De behov som finns både inom och utanför kören är lika stora idag. Minst. Hur hittar vi sätt att samlas, kommunicera och uppmuntra varandra när vi inte kan träffas och sjunga som vanligt?
 
"Kören som växtplats" vill på olika sätt genom fortbildningsdagar och workshops uppmuntra och utmana till inspiration och samtal kring vår syn på kören och körledarens roll som ledare på flera plan.    

Hör gärna av dig med frågor till info@soulfulmusic.se 
eller gilla för information inför kommande arrangemng www.facebook.com/korensomvaxtplats 


---- 
      
Exempel på upplägg vid "Kören som växtplats" i Lund januari 2019.  

10.00 Delaktighetens kris – Gudstjänstens pedagogiska utmaning
Caroline Gustavsson är docent i religionspedagogik och lektor vid Stockholms universitet.
I sin senaste bok ”Delaktighetens kris” bjuder hon in oss i körsångares perspektiv på Svenska kyrkans gudstjänst. Genom projektet ”Delaktighet i praktiken” följer hon som forskare den gudstjänstprioritering man gör i Asarums pastorat, Lunds stift. 
 
12.00 Lunch

13.30 The choir - A place to grow
Diane Clayton-White, körledare, kompositör och Minister of Music Faithful Central Bible Church i Los Angeles, USA. Gospelkören är känd inte bara för sin speciella klang utan även som en växtplats för att hitta glädje, tröst och styrka mitt i tider av kamp och lidande. delar med sig av sin erfarenhet av kören som en växtplats för att hitta glädje, tröst och styrka mitt i tider av kamp och lidande.
Vilka erfarenheter kan vi lära oss av och hur påverkar det vår roll som körledare?

14.30 Kyrkokören - är det diakoni, mission eller undervisning?  
Christian Schultze, kyrkomusiker, St Johannes kyrka i Malmö, delar tankar om sitt arbete med församlingens körverksamhet och den ständigt aktuella och prisbelönta Vegakören.

15.30 Fika

Läs gärna Caroline Gustavssons bok ”Delaktighetens kris”  
www.artos.se/akademisk-litteratur/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning

Arrangörer
Lunds stift , Sensus och Soulful Music.