Kören som växtplats.  

 
Lunds stift, Sensus studieförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Soulful Music och Svenska Gospelverkstaden bjuder in till en eftermiddag kring "Kören som växtplats" för dig som är körledare, kyrkomusiker, präst eller pedagog.

Varför väljer så många svenskar att sjunga i kör? 


Är det den musikaliska utmaningen, gemenskapen i ett individualistiskt samhälle, de trösterika texterna, ett sammanhang där hela kroppen inkluderas, eller kanske alltihop? Helt enkelt en plats där jag kan få växa både som sångare och människa. På samma sätt som kören i generationer har varit en viktig del av många människors liv kan den även framöver få betyda mycket i både samhället och i våra församlingar. Förutom det rent musikaliska där vi får stanna upp och öppna upp, är kören viktig socialt och en gemenskap där våra existentiella frågor kan få plats.


Under "Kören som växtplats" låter vi oss inspireras och/eller utmanas av frågor som rör musikens, ledarens och körens roll i våra församlingar. Vi kommer att beröra vad vi kan göra i den rådande situationen men fokus ligger på körens betydelse i ett större och längre perspektiv. 

Christian Schultze och Diane Clayton-White är två genomtänkta och genommusikaliska personligheter som med sina olika bakgrunder kommer att ge en berikande helhet. Dagen introduceras och hålls samman av körledare och initiativtagare Jonas Engström.

Det är fantastiskt roligt att Sveriges Kyrkosångsförbunds tvååriga inventeringsarbete med 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer nu är klart och presenteras i boken ”Vi älskar att sjunga”. En av redaktörerna Marita Sköldberg eller Ragnar Håkanson finns med och presenterar boken. Den kan beställas från 12 november via www.wessmans.com/sjunga


Program: 
13.00
Seminarierummet öppnar. (Zoom-länk mailas efter anmälan)
13.27  Alla på plats.   
13.30 Välkommen och introduktion av ”Vi älskar att sjunga”. 

14.00 Kyrkokören - är det diakoni, mission eller undervisning? 
Christian Schultze, organist och körledare i St Johannes kyrka, Malmö delar tankar om sitt långa arbete med församlingens traditionsbärande och nyskapande körverksamhet.  Christian leder även Lunds studentsångare och den ständigt aktuella och prisbelönta Vegakören.
www.svenskakyrkan.se/malmo/st-johannes-kyrka/musik-kor-och-kultur

15.00 Digitalt fika och samtal i smågrupper (Breakout rooms.)

15.30 The choir - A place to grow 
Diane Clayton-White har tidigare varit körledare och Minister of Music i Andraé Crouchs kyrka, har en doktorsexamen i komposition från University of California och är vocal consultant vid bl.a. Disney Performing Arts Conservatory. Hon leder kursen The Music of African Americans vid UCLA  och kommer dela sina erfarenheter av kören som en växtplats för att hitta glädje, tröst och styrka mitt i tider av kamp och lidande. Vilka erfarenheter kan vi lära oss av och hur påverkar det vår roll som körledare?
www.schoolofmusic.ucla.edu/people/diane-white-clayton

16.30 Avslutning och öppet för frågor för dem som vill stanna

17.00 Slut

Anmälan: Kostnaden 200:- faktureras av Sensus.
www.sensus.se/kurser-och-evenemang/koren-som-vaxtplats-320999