Kören som växtplats.  

Är kören mission, diakoni, undervisning 
- gudstjänst? 

En dag kring musik och teologi som vill uppmuntra, utmana och inspirera i arbetet med kören som växtplats.

Fortbildningsdagen har hållits i olika former runtom i Sverige. Allt i från en kortare föreläsning/workshop av Jonas Engström i ett större program till en heldag för präster, musiker och pedagoger med fler föreläsare.  

Hör gärna av dig med frågor till info@soulfulmusic.se 
      
Exempel på upplägg vid "Kören som växtplats" i Lund januari 2019.  

10.00 Delaktighetens kris – Gudstjänstens pedagogiska utmaning
Caroline Gustavsson är docent i religionspedagogik och lektor vid Stockholms universitet.
I sin senaste bok ”Delaktighetens kris” bjuder hon in oss i körsångares perspektiv på Svenska kyrkans gudstjänst. Genom projektet ”Delaktighet i praktiken” följer hon som forskare den gudstjänstprioritering man gör i Asarums pastorat, Lunds stift. 
 
12.00 Lunch

13.30 The choir - A place to grow
Diane Clayton-White, körledare, kompositör och Minister of Music Faithful Central Bible Church i Los Angeles, USA. Gospelkören är känd inte bara för sin speciella klang utan även som en växtplats för att hitta glädje, tröst och styrka mitt i tider av kamp och lidande. delar med sig av sin erfarenhet av kören som en växtplats för att hitta glädje, tröst och styrka mitt i tider av kamp och lidande.
Vilka erfarenheter kan vi lära oss av och hur påverkar det vår roll som körledare?

14.30 Kyrkokören - är det diakoni, mission eller undervisning?  
Christian Schultze, kyrkomusiker, St Johannes kyrka i Malmö, delar tankar om sitt arbete med församlingens körverksamhet och den ständigt aktuella och prisbelönta Vegakören.

15.30 Fika

Läs gärna Caroline Gustavssons bok ”Delaktighetens kris”  
www.artos.se/akademisk-litteratur/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning

Arrangörer
Lunds stift , Sensus och Soulful Music.