Kören som växtplats.   

 Sångens och musikens betydelse i våra liv och i våra församlingar kan knappast överskattas. 


Med anledning av Sveriges Kyrkosångsförbunds körinventering "Vi älskar att sjunga" bjuder Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan in till en fördjupande fortbildning kring kören som växtplats under våren 2021.  

Kursen vänder sig till dig som tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige vill jobba med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.    

Kursen består av 4 digitala kurstillfällen (11 feb, 17 mars, 13 april, 6 maj).
Däremellan jobbar du med egna uppgifter i din hemförsamling.

Läs gärna mer på www.korensomvaxtplats.se

Referensgruppen:
Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Kyrkosångsförbundet), Staffan Plantin (Svenska kyrkan Lunds stift), Marita Sköldberg (Kyrkosångsförbundet), Jonas Engström (kursledare) och Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus)