Årets Körledare 2022

(Körledarkonvent, Kulturkvarteret Örebro, 14 oktober 2022)
 
Jonas Engström tilldelas Föreningen Sveriges Körledares och Rosenborg Gehrmans stiftelses "Årets körledare"!

Motivering:
Med ena benet i den svenska körtraditionen och det andra i den afroamerikanska vill Årets Körledare 2022 förmedla att det finns mer som förenar dessa traditioner, än som skiljer dem åt. Samspel och delaktighet är ledord för honom; korister vittnar om ett demokratiskt ledarskap, där varje sångares röst och personlighet lyfts som något viktigt för körens gemensamma uttryck. Årets Körledare förenar sin generösa ledarstil med en stor konstnärlig medvetenhet och skicklighet i utförandet av musiken.

Årets Körledare 2022 är inte bara aktiv i sin körledargärning utan också i arbetet med att sprida kunskap om gospelmusiken. Årets Körledare är också framgångsrikt engagerad i körsång som integrationsprojekt, samt som ett medvetet sätt att höja den existentiella hälsan hos människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet.

Med sin stora kärlek till både musik och människor har Årets Körledare 2022 kommit långt med att förankra gospelmusiken i Sverige, och bidrar därigenom till en bredare föreställning om vad »det svenska körlivet« kan vara.

Stort GRATTIS, Jonas!
Foto: Örjan Klintberg
Foto: Örjan Klintberg