The ReChoired Initiative – keys for change

Körsång är kanske inte lösningen på alla problem.
Men det är definitivt en bra start! 

 

I en värld av polarisering, psykisk ohälsa och ett ohållbart samhälle behöver vi hitta mötesplatser där vi kan träna oss i samspel, delaktighet, tillit och Ubuntu – konsten att leva tillsammans. Vi behöver hitta sammanhang där vi kan inse att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom "The ReChoired Initiative" vill körledare Jonas Engström, utifrån lång erfarenhet och med aktuell forskning, ge nödvändiga nycklar och vara en tongivande röst för att visa på behovet av en kulturdriven samhällsutveckling. 

Going for the Global goals - Together to get there  (Workshop/keynote/konsert)  
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 Globala målen för ett mer hållbart samhälle. Men arbetet går långsamt. 2019 presenterades därför Inner Development Goals som lyfter 5 områden med förmågor som vi behöver träna oss i för att gå i takt i rätt riktning.  

Från hösten 2024 går det att boka Jonas Engström för en workshop eller keynote (tillsammans med kören One Nation en konsert) där vi lyfter musikens och kulturens centrala roll i detta arbete. 
(Maila gärna info@rechoired.se för frågor eller tankar kring ett samarbete)     


Under denna engagerande föreläsning aktiverar Jonas Engström både "head, heart and hands" i arbetet med att skapa hållbara samhällen. Varför gör vi inte det vi vet att vi måste? En ledares främsta egenskap är en förmåga att se andras förmågor och rikta dem mot ett gemensamt mål. Hur gör vi det? Hur skapar vi miljöer och sammanhang där alla ges en möjlighet att bidra? Var börjar egentligen förändring? 


The ReChoired network
"Det bästa du kan ge dina vänner är dina vänner". 

Efter många års arbete med föreläsningar, workshops och kurser som "Kören som Växtplats", "Musik som medicin" och "Musik som räddar liv" finns nu ett brett nätverk av forskare, psykologer, kulturstrateger, utbildare och beslutsfattare som kan hjälpa oss att förstå kulturens betydelse som en förenande och förändrande kraft inom samhällets alla delar. 
Hör gärna av dig till info@rechoired.se om du vill veta mer.

Jonas Engström, körledare/föreläsare
Som Årets Körledare 2022
uppmärksammades Jonas Engström för sitt arbete med den gemensamma sångens förenande och förändrande kraft.

I en värld av kaos kan musiken skapa en stunds ordning, en rytm, en puls där vi möter varandra med något av det mest personliga vi har, vår röst. Med utgångspunkt i den afroamerikanska musikens erfarenhet av kamp och hopp mitt i vardagen vill Jonas Engström visa på musiken betydelse. Genom möten med tusentals sångare i konserthus och på Sergels Torg, blivande specialistläkare och riksdagsledamöter, högstadieelever i projektet ”Break the Silence” och sångarna i Helsingborgs Världskör visar Jonas på musiken som nödvändig och självklar del i bygget av ett gemensamt, kreativt och hållbart samhälle.