Musik som medicin - en resurs att räkna med

Om vi köper Wikipedias definition är "Medicin vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, (diagnostisera) och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa". Vi vet dessutom vad musik betyder för minskad stress, att mängden medicin kan reduceras vid musiklyssnande vid uppvak efter oepration, hur alliansen mellan vårdtagare och vårdgivare kan stärkas m.m.
Den kulturunderstödda vården är en viktig resurs väl värd att lägga resurser på.   

WORKSHOP & FÖRELÄSNING
Vid denna interaktiva föreläsning får du ta del av musikens betydelse.
Jonas Engström delar erfarenheter kring arbetet med "Musik som medicin" och visar på musikens unika förmåga att beröra och engagera, skapa trygghet, mening och hjälpa oss att öppna upp. Hälso- och sjukvård handlar alltid om att möta människor i sårbara situationer. Hur skulle musik och kultur i all enkelhet kunna skapa kontaktytor och mer harmoniska sjukhusmiljöer?


KÖRSÅNG FÖR PSYKISK HÄLSA - A SINGING GENERATOIN
Mikaela Häger och Rebecka Öhgren från Svenska Gospelverkstaden tillsammans med Lina Fridblom från Bilda leder Arvsfondsprojektet "Körsång för psykisk hälsa". Fredagen den 30 augusti är du som ledare välkommen till en fortbildningsdag i Kulturhuset, Stockholm.
www.gospelverkstaden.se/fortbildningsdag 
 

SKR - webbinarium Musik som medicin 2023 och 2024
Inom delarenan för "Meningskapande i vår tid" bjöd styrgruppen in till webbinarier där totalt över 1500 läkare, lärare, folkhälostrateger, körledare, elevhälsoteam, kulturskolechefer m.fl. har fått konkreta tips och exempel på musikens och kulutrens betydelse och hur den kan användas inom hälso- och sjukvård.

2023 Musik som medicin - en väg till existentiell hälsa
Här kan du läsa mer om webbinariet 

2023 Riksdagsseminarium: Musik som räddar liv - en reurs att räkna med 
Med anledning av "Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention" arrangeras hösten 2023 ett riksdagsseminarium tillsammans med delar av Socialutskottet.
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/nationell-strategi 
Här kan du läsa mer om seminariet 

2024 Musik som medicin - möjlighet och mätbarhet 
Här kan du läsa mer om webbinariet 
Bl.a. presenterade Grete Fochsen från Folkhälosmyndigheten nya: 
Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt" lyfter Folkhälsomyndigheten kulturens välgörande inverkan på hälsan. 
 

Hör gärna av dig vid frågor eller förfrågan!