Fortbildning och forum för körledare, kyrkomusiker och präster.

Under 2021 startade Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan en fördjupande fortbildning kring "Kören som växtplats - mer än musik" där deltagare tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige, jobbade med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.

Fortbildningskursen "Kören som växtplats" från 2021 erbjuds inte i sin helhet just nu men hör gärna av dig
om ni är intresserade av att genomföra delar av den i ditt pastorat, kontrakt eller stift. Den digitala kursen bestod av 4 kurstillfällen kl. 09.00-12.30. "Musik och teologi - i harmoni", "Kören som växtplats - mer än musik", "Gudstjänst - delaktighet i praktiken", "(Kör)ledarskap - de många rollerna" och däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling. 

Hör gärna av dig med frågor till:  info@soulfulmusic.se 

Jonas Engström (kursansvarig), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus)
Referensgruppen: Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Maja Malmström (Stiftskonsulent i Lunds stift),  Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund), Karin Sundmark (Stiftsadjunkt i Växjö stift)

Hösten 2022 arrangerades "En kyrka i vår tid - kyrkans uppdrag och den gemensamma sångens betydelse.