Kursen utgick till
stor del ifrån gästföreläsarnas egna böcker och artiklar. Vi använde även Sveriges Kyrkosångsförbunds körinventeringsbok "Vi älskar att sjunga" där Ragnar Håkanson och Marita Sköldberg under två år sammanställt och analyserat 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer från Svenska kyrkans körer. 
Till varje kurstillfälle föreslogs ett kapitel som speciellt lyfte fram aktuella frågeställningar kring temat. https://www.wessmans.com/Article/9789187710964----vi-alskar-att-sjunga-bok

Kärlekens måltid -
- mässans och musikens teologi
 
(Lena Petersson) 
https://www.adlibris.com/se/bok/karlekens-maltid-om-massans-och-musikens-teologi-9789188553225

Den underbara harmonin
- aspekter på musikens teologi
 

(Henrik Tobin) 
ttps://www.bokborsen.se/?f=1&qi=9789152624043

Delaktighetens kris  -  
- gudstjänstens pedagogiska utmaning

(Caroline Gustavsson) 
https://artos.se/bok/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning .

Starka musikupplevelser
- musik är mycket mer än bara musik

(Alf Gabrielsson)
www.bokus.com/bok/9789178448753/starka-musikupplevelser-musik-ar-mycket-mer-an-bara-musik

Kören som arbetsplats. Om att starta, vårda och få kören att växa
(Christian Schultze)

Kören som arbetsplats är en praktisk handbok för både blivande och mer erfarna körledare, som vill ha lite nya infallsvinklar.
https://ejeby.se/produkt/koren-som-arbetsplats-om-att-starta-varda-och-fa-koren-att-vaxa