Gunnar Bjursell
Professor em genetik och biologi koord. vid Kultur o Hjärna, KI 

Karin Elmblad
Komminister Nättraby-Hasslö
Ansvarig "Delaktighet i praktiken"

Ragnar Håkanson
Kyrkomusiker, teol mag,
redaktör "Vi älskar att sjunga"

Christina Lloyd
Legitimerad psykoterapeut,
PhD i religionspsykologi
 

Sara Michelin 
Domkyrkoorganist Linköping
Körledare

Walter Owens
Minister of Music and Arts
Salem Baptist Church, Chicago 

Lena Petersson
Kyrkoherde, TD, författare
"Mässans och musikens teologi"
 

Christian Schultze
Organist i St Johannes, Malmö 
Vegakören, S:t Joh. kammarkör, 
Lunds studentsångare

Peter Tikkanen
Pianist, arrangör, kapellmästare vid Malmö Opera och Dramaten 

Lisa Carr 
Nationell verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund
Referensgrupp

Staffan Plantin 
Stiftsmusiker Lunds stift 
Referensgrupp

Lovisa Kronstrand Alinder
Nationell körpedagog i 
Sveriges Kyrkosångsförbund 
Referensgrupp

Zain Nadra
Musiker och ingenjör från
Homs i Syrien 

Wissam Swed
Musiker och ingenjör från
Homs i Syrien 

Henrik Törnqvist
Församlingsherde i Bergsjön
Fd ordf. i Framtiden bor hos oss

Caroline Klintborg
Docent i religionspedagogik. 
Författare, "Delaktighetens kris"  
 

Carl Sjögren
Kyrkoherde i Mölndal, författare till boken "Kyrkan lovsjunger"

Charlotte Råwall
Legitimerad psykolog och organisationskonsult Koolab. 

Kerstin Börjeson
Organist och körledare i
Hägerstens församling
 

Biskop Fredrik Modeus
Biskop i Linköpings stift 
Författare till ett antal böcker

Karin Sundmark 
Stiftsadjunkt för gudstjänst- utveckling i Lunds stift 
Referensgrupp

Adam Hirshals Illi 
Präst i Bunkeflo Strandkyrka, Malmö pastorat

Marita Sköldberg 
Redaktör och projektledare i
Sveriges Kyrkosångsförbund
Referensgrupp    

Pernilla Agardh 
Kursadministratör, Sensus 

Jonas Engström 
Årets Körledare 2022
Kursansvarig
info@soulfulmusic.se