Kören som växtplats - mer än musik.

Kurstillfälle 4/4 

(Kör)ledarskap - de många rollerna 
Hur hanterar vi körledarens (och prästens) många roller för att möta de förväntningar
och behov som finns i kören?  

En musikalisk präst & en diakonal kyrkomusiker
Styrka eller ett stressmoment?
Carl Sjögren, kyrkoherde i Mölndal, tidigare domprost i Skara, författare till boken ”Kyrkan lovsjunger” och aktiv inom arbetet med kyrkomusik och liturgi. 
Kerstin Börjeson, organist i Hägersten, prisbelönt dirigent och tidigare ordförande i föreningen Sveriges körledare delar med sig av sina erfarenheter av de många rollerna i våra församlingar.
Hur kan vi ta tillvara de olika förmågor som finns, även om de kanske inte ingår i våra respektive yrkesroller?
www.hagersten.org/musik-korer/korer/uppenbarelsekyrkan
www.hagerstenacappella.se/om-oss
https://www.bokus.com/bok/9789177770824/kyrkan-lovsjunger-en-bok-om-gudstjanstens-och-musikens-teologi

Music Ministry – here to serve (förinspelat)
Vad är vår primära uppgift?  
Walter Owens, Minister of Music and Arts i Salem Baptist Church, Chicago samtalar om ett tjänande ledarskap. Hur hinner jag se alla, hur kan jag delegera, hur kan vi skapa delaktighet och vad betyder kören, för sångarna och i församlingen?    
www.salemchicago.org

Ett vackert ledarskapsackord (förinspelat)
Om våra roller och vikten av att hitta källor för att orka ge vidare.
Biskop Fredrik Modéus berättar om hur våra olika roller kan samspela och samverka och hur vi själva behöver söka oss till källor. Biskopen har gett ut flera böcker på temat delaktighet och församling bl.a. "MOD - att vara kyrka", "Utrustad och delaktig" och inom kort "En kyrka värd namnet". 
www.verbum.se/forfattare/fredrik-modeus-a10318     

Kören som växtplats – att mogna och blomma
Vad behöver dina sångare? Vad behöver du?  
Charlotte Råwall, leg. psykolog, organisationskonsult (och körsångerska) ger oss redskap för att jobba vidare med kören som växtplats. Hur tar jag med mig erfarenheterna från kursen? Hur kan vi skapa förutsättningar för att kunna rota oss, mogna och blomma?
www.koolab.se