Kören som växtplats - mer än musik.

Kurstillfälle 3/4 

Gudstjänst - delaktighet i praktiken
Hur kan vi skapa rum och förutsättningar för sampel och delaktighet och hur påverkar en medvetenhet kring körens liturgiska funktion körens placering och identitet?

Liturgi - skapa rum för samspel  
Hur får andra och Anden plats i vår gudstjänst?
Staffan Plantin och Karin Sundmark, stiftsmusiker och stiftsadjunkt i Lunds stift delar med sig av sina gemensamma erfarenheter kring att forma liturgi som bjuder in. Hur förhindrar vi att det blir de anställdas gudstjänst och var behövs jag som präst eller musiker inte?
www.svenskakyrkan.se/lundsstift  

Delaktighet i teorin - Gudstjänstens pedagogiska utmaning.
Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik, utgår från sin bok ”Delaktighetens kris” och hjälper oss reflektera kring begreppet delaktighet. Vad betyder delaktighet och blir vi automatiskt delaktiga genom att delta? Ges det utrymme för egna ”erfarenheter och livsfrågor” i gudstjänsten?
https://artos.se/bok/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning  

Delaktighet i praktiken 
Hur hittar vi vårt gemensamma fokus?
Karin Elmblad f.d. kyrkoherde i Asarum berättar om det tvååriga gudstjänstprojektet som var tänkt för församlingen men som behövde börja hos arbetslaget. Vad är det vi samlas kring i gudstjänsten och hur kan vi välkomna människor till en gudstjänst som vi inte själva längtar till?  
www.kyrkanstidning.se/forsamlingsliv/forskning-och-praktik-mots-i-asarum

Körens liturgiska funktion 
Hur påverkas körens placering och identitet av dess liturgiska funktion i gudstjänsten? 
Adam Hirshals Illi, komminister i Bunkeflo strandkyrka berättar om sitt arbete kring kyrkorummets och gudstjänstens olika liturgiska centra. Vilken är körens liturgiska funktion? Hur kan en definierad liturgisk funktion bidra till upplevelsen av delaktighet?
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4145003&fileOId=4145015

Körarbete i en katedral
Hur och var börjar verklig delaktighet?
Sara Michelin, domkyrkoorganist i Linköping delar insikter och utsikter från körarbetet bland sångare och anställda i domkyrkoförsamlingen. Vad skapar delaktighet i gudstjänsten och hur påverkar det vi gör i kören under veckan delaktigheten i söndagens gudstjänst?
www.svenskakyrkan.se/linkoping/korer-och-orkester-i-domkyrkoforsamlingen