Kören som växtplats - mer än musik.

Kurstillfälle 2/4 

Kören som växtplats - mer än musik 
Vi samtalar om Svenska kyrkans körer, dess historia, dess uppgift
och sången som en viktig mötesplats.  

Vi älskar att sjunga
Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog Lovisa Kronstrand Alinder presenterar förbundets arbete och hennes eget arbete med unga musiker på Ung Musikplats. 
https://sjungikyrkan.nuwww.ungmusikplats.se    

Vi sjunger aldrig på sista versen
Ragnar Håkanson, kyrkomusiker och redaktör, berättar om inventering av Svenska kyrkans körliv med 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer, samt sin kommande bok med den svenska kyrkokörens historia, som är både äldre och yngre än man kan ana. Nyligen belönades Ragnar med den kungliga medaljen Litteris et Artibus bl.a. för sitt arbete med körsång.
https://kmr.se/wp/2021/02/05/ragnar-hakanson-belonas-med-kunglig-medalj  

Musiken som mötesplats 
Zain Nadra & Wissam Swed kom till Sverige från Homs i Syrien och har jobbat med sång och språk i Bergsjöns församling, där under 15% är medlemmar i Svenska Kyrkan. Kyrkoherde Henrik Törnqvist berättar om församlingens arbete och nätverket ”Framtiden bor hos oss” där han tidigare var ordförande.  
www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs
www.sjungspraket.se   

Kyrkokören – mission, undervisning, diakoni - gudstjänst?
Christian Schultze, organist och körledare i St Johannes kyrka, Malmö delar tankar om sitt långaarbete med församlingens traditionsbärande och nyskapande körverksamhet. Christian leder även Lunds studentsångare och den ständigt aktuella och prisbelönta Vegakören.
https://ejeby.se/produkt/koren-som-arbetsplats-om-att-starta-varda-och-fa-koren-att-vaxa
www.svenskakyrkan.se/malmo/sanktjohanneskyrka