Kören som växtplats - mer än musik.

Kurstillfälle 1/4 

Musik & teologi - i harmoni
Om musikens betydelse för teologin och teologins betydelse för musiken.
"Som vi sjunger tror vi". Vad betyder sångerna för församlingen?
Vad betyder musiken och sångerna i våra egna och andras liv?    
Vilken teologi förmedlar vi med de sånger vi sjunger?  

Musikens teologi
Lena Petersson, teologie doktor, kyrkoherde i Burlövs församling, f.d. studierektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut hjälper oss att reflektera över musikens betydelse och ursprung samt samspelet mellan musik och teologi utifrån sin bok/avhandling "Kärlekens måltid: Om mässans och musikens teologi."  
www.verbum.se/forfattare/lena-petersson-a10344
 
Existentiell hälsa – meningsskapande i en sekulär tid

Christina Lloyd, Legitimerad psykoterapeut, PhD i religionspsykologi delar med sig av sitt arbete kring existentiell hälsa bl.a. samtalsmaterialet "Meningen med mig" för unga 13 - 18 år.   
www.christinalloyd.se

Den kulturella hjärnan 
Gunnar Bjursell, professor em i genetik och biologi, koordinator för Kultur och Hjärna vid Karolinska Institutet delar något av all den nya spännande forskning som pågår kring musik och hjärna. Vad betyder musiken för inlärningen? Hur kan det komma sig att musiken kan nå fram t.ex. vid demens där det inte går att kommunicera med ord?     
www.kulturellahjarnan.se 

Text och musik - i harmoni
Peter Tikkanen, pianist, arrangör, kapellmästare vid TV-produktioner, på Dramaten och Malmö Opera delar erfarenhet kring styrkan i när text och musik samspelar och förstärker varandra. Vi får konkreta exempel på hur budskapet förändras av arrangemanget/spelsättet även om både text och musik är samma som tidigare.  
www.dbdmusic.se