KÖRSÅNG - aktivitet eller nödvändighet?

Välkommen till en dag kring den gemensamma sångens betydelse för individ och samhälle på Dunkers Kulturhus för dig som är körledare, pedagog, sångare, beslutsfattare eller intresserad av  demokratifrågor.

Onsdagen 11 maj kl. 13-15.30 eller 18.30-20.30 (i något kortare form)
(I princip) samma program 2 gånger. Välj den tid som passar dig bäst.

Kl. 11.45 är du som är ledare/lärare välkommen till en gemensam lunch
på Dunker Bar & Matsalar (till självkostnadspris).

Sång och musik har en unik förmåga att beröra och engagera, riva murar och bygga broar. Det är en meningsfull fritidsaktivitet för 100.000-tals sångare varje vecka. Men det är så mycket mer!
I både svenska och utländska körer uttrycker sångare att kören är den plats där de hittar kraft för att orka ytterligare en vecka. Musik har också en förmåga att lära oss något om tillit, samspel, delaktighet och demokrati där körsångens betydelse i länder som Sydafrika och Estland i princip inte kan överskattas.

Körledare Jonas Engström & Ulrika Emanuelsson, föreståndare för Körcentrum Syd, finns med och hälsar välkommen tillsammans med föreläsare som:
Sofia Söderberg – Musiken vårt första språk.
Sofia tar oss med på en hissnande resa genom mänsklighetens tidiga musikaliska historia. Vad förde oss samman och vad håller oss samman?
www.sofiasoderberg.se

Christian Schultze – Sång och demokrati i harmoni.
Lunds studentsångare, en av Sveriges äldsta körer, finns i en lång tradition där körrörelsen och folkrörelserna växte fram sida vid sida. Vad kan körsång lära oss om samspel och demokrati?
www.studentsangarna.nu 

Jonas Engström & Emma Leijon – Kören som mötesplats.
Emma och Jonas delar tillsammans med sångare från Helsingborgs Världskör erfarenheter kring sångens universella språk, körsång som en mötesplats och mångfald som en förutsättning för harmoni.
www.helsingborgsvarldskor.se 

Susanne Rydén - Sjungande barn
Genom det nationella initiativet Sjungande barn vill Kungliga Musikaliska Akademien med preses Susanne Rydén lyfta och verka för barns rätt till sin röst och musiken som en livslång resurs.
www.sjungandebarn.se

Anmälan:
www.sensus.se/kurser-och-evenemang/korsang-dunkers-322808 och 
https://dunkerskulturhus.se/event/korsang-aktivitet-eller-nodvandighet
Kostnad: 250:- (eftermiddag), 150:- (kväll)

Hör gärna av dig med ev. frågor till info@soulfulmusic.se

Ett samarbete mellan Dunkers Kulturhus, Körcentrum Syd, Visionsfonden, studieförbundet Sensus, Soulful Music, Helsingborgshem, Kreativ Struktur och The Rockin Pots.

Dagsschema

Dunkers kulturhus (Kungsgatan 11) 

11.45 Lunch för ledare/lärare
(till självkostnadspris på
Dunker Bar & Matsalar)     

12.45 Incheckning 
13.00 KÖRSÅNG
Välkommen
Musiken vårt första språk
Sång och demokrati i harmoni
kort paus 
Kören som mötesplats 
Sjungande barn 
15.30 Slut 

18.15 Incheckning 
18.30 KÖRSÅNG
Välkommen
Musiken vårt första språk
Sång och demokrati i harmoni (ej Christian)
Kören som mötesplats 
Sjungande barn 
20.30 Slut 

(I princip samma föredrag två gånger där du vid anmälan väljer det tillfälle som passar)